DOMINO - English for Children and Teenagers istnieje od 1994 roku. Szkoła realizuje autorski program nauczania, oparty na metodzie naturalnej, przeznaczony dla dzieci od sódmego roku życia, młodzieży i studentów. Domino kształci uczniów na 14 poziomach zaawansowania (do poziomu C2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego - CEF).

Aktualności: