Metoda

DOMINO uczy według własnego programu, opracowanego w oparciu o metodę naturalną tj. bez używania języka ojczystego. W programie wykorzystano wiele popularnych oraz autorskich gier, brytyjskich materiałów dydaktycznych i filmów w wersji oryginalnej. Program zawiera, oprócz nauki języka, elementy kultury, historii i literatury brytyjskiej, a także kurs fonetyczny.