Zajęcia

Zajęcia odbywają się w małych, cztero- lub pięcioosobowych grupach, dwa razy w tygodniu. Godzina lekcyjna trwa ok. 55 minut.