Rok szkolny 2022/2023

Rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się 5 września on line. W pierwszym tygodniu nauki pracujemy wg zeszłorocznego planu lekcji. Formularze Rejestracji/Preferencji należy wypełnić do 10 września.

Wyniki egzaminów Cambridge 2022

Wszyscy uczniowie DOMINO przystępujący do egzaminów Cambridge w bieżącym roku, zakończyli je z sukcesem. Wyniki są bardzo dobre. GRATULACJE!

KET for Schools:

najlepszy wynik w DOMINO: 135/150

PET for Schools:

najlepsze wyniki w DOMINO: 168/170, 162/170 i 160/170