Zasady spotkań online

  1. Uczniowie powinni przed lekcją wydrukować i przygotować materiały dotyczące bieżącego tematu
  2. Podczas zajęć online należy powstrzymać się od spożywania posiłków
  3. W czasie lekcji obowiązuje kompletny typowy ubiór
  4. Kamera i mikrofon powinny być włączone podczas całego spotkania
  5. Wlączając się na zajęcia, uczniowie powinni używać swojego imienia i nazwiska lub wcześniej ustalonej nazwy użytkownika